Daar word weekliks vir kinders by Laerskool Bellville gehelp om hul leesvaardigheid te verbeter. HIerdie geleentheid vind tans Maandae tussen 13:30 en 14:00 plaas. Daar is werklik ‘n groot behoefte aan hierdie hulp nodig. Sommige van ons vrywilligers het tot 3 leerders gelyktydig by hulle. Kontak ons gerus as jy hier van hulp kan wees. Ons is ook in die proses om van die vrywilligers gereed te kry om met scribing te help. (Persone wat help met Scribing help leerders wat sukkel met skryf of lees tydens eksamens. Wanneer ‘n kind vir scribing geregistreer is, kan ‘n onderwysers-hulp die leerder se antwoorde vir ‘n toets skryf soos wat die leerder dikteer) Kontakpersone:

Ø Kobus Swarts – 072 397 3877

Ø Narine Reichel – 063 866 7007

Leeshulp Fotos

Prev
Next