Ligstad bied van tyd tot tyd musiekkonserte aan as deel van fondsinsameling. Ons het ook ten doel om ons nasionale sterre hierdeur te vereer.

Drie van die bestes

21 Jaar later

Plek: NG Kerk Kenridge
Tyd: 19h00
Bespreek:
ligstadbellville@gmail.com
063 866 7007

Bankbesonderhede vir betalings:
Ligstad Bellville
Nedbank
Tjekrek: 1184701717
Takkode: 198-765