Welkom by Ligstad Bellville

 

Ligstad is ‘n  nie-winsgewende organisasie (Ligstad Bellville NPC 2018 / 612534 / 08) gevestig in Bellville area, met die unieke verskil om die gemeenskap op te hef deur die gemeenskap self.

Ligstad Alberton bestaan al sedert 2012. In 2018 het Ligstad Bellville afsonderlik geregistreer en is ons besig om mooi te groei deur vennootskappe te vestig met gemeentes en mense/organisasies wat dienste in ons gemeenskap lewer. 

Missie

 

Dit is ons Hemelse opdrag om:

  • die gemeenskap te bemagtig om ‘n baken van lig en hoop te wees vir die wêreld waarin ons leef.
  • Jesus se hande en voete te wees deur pro-aktiewe ontwikkeling van die gemeenskap.

Visie

 

‘n Baken van Lig en Hoop in Christus.